ฮัคกี้ ไอเคิลมานน์World Music on Guitar

About being a musician

จุดอ่อนหรือปัญหาหลักสำหรับนักกีตาร์คลาสสิคหลายคนคือการพยายามเล่นตามแบบนักกีตาร์ที่มีชื่อเสียงแทนที่จะหาแนวทางการเล่นที่เป็นสไตล์ของตนเอง
ถึงแม้ว่าดนตรีคลาสสิคจะมีกฎระเบียบที่เคร่งครัดไม่เหมือนดนตรีแจ๊สแต่ภายใต้กรอบข้อบังคับเหล่านั้นก็ยังมี พื้นที่เพียงพอที่ผู้เล่นสามารถค้นหาแนวทางของตนเอง กีตาร์เป็นเครื่องดนตรีที่มีความเป็นสากลที่สามารถ ข้ามพรมแดนวัฒนธรรมดนตรีของผู้คนในทุกสังคมจึงเป็นโอกาสที่ดีที่เราควรแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของเราผ่านเครื่องดนตรียอดนิยมชนิดนี้
การพัฒนาสไตล์การเล่น การสื่อสาร และการตีความดนดรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับ นักดนตรีทุกคน เราจึงควรพยายามค้นหาแนวทางการเล่นดนตรีตลอดจนศักยภาพของตนเอง หากเราไม่ สามารถสื่อสารผ่านการเล่นดนตรีของเราได้การเล่นดนตรีของเราย่อมไร้ค่า
เราควรมุ่งพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีวัฒนธรรม ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความหมาย รู้จักคิดวิเคราะห์มากกว่า ที่จะลอกเลียน รู้จักการสื่อสารแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะทางความคิดสร้างสรรค์ ในสังคมต่อไป
วัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสี่งที่เชื่อมโยงอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของเรา แต่เราก็ควรตระหนักรู้ว่า การยึดติดอยู่กับวัฒนธรรมนั้นย่อมเป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมเช่นกัน
ในฐานะนักดนตรีพวกเราควรฝึกฟังและศึกษาวิธีการเล่นของนักดนตรีคนอื่น ควบคู่ไปกับการฝึกฝน แต่ที่สุดแล้วเราต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาสไตล์การเล่นของตัวเราเอง การลอกเลียนความคิด ทั้งหลายทั้งปวงจากผู้อื่นไม่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีแต่อย่างใด
การเล่นดนตรีต้องแสดงความเป็นตัวของเราเองและในขณะเดียวกันก็แสดงความสัมพันธ์ของ ความรู้สึกภายในกับดนตรีที่เล่นด้วยมิฉนั้นแล้วจะไม่มีใครสนใจฟังการเล่นดนตรีของเรา
ลำดับแรกจึงนับเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องมีความรู้เรื่องเพลงที่เราเล่นซึ่งเราต้องศึกษาทั้งทฤษฎีดนตรี และประวัติศาสตร์ดนตรี นอกจากนี้เราต้องรู้จักฝึกฟังดนตรีหลาย ประเภท ทั้งดนตรีที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรี ประเภทอื่น และดนตรีจากวัฒนธรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากบทเพลงกีตาร์คลาสสิคซึ่งมีจำนวนไม่มากนักเมื่อ เทียบกับบทเพลงที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีประเภทอื่นเช่น เปียโน
ในฐานะนักกีตาร์ (และนักเปียโน ) เรามักจะมองดนตรีในลักษณะแนวตั้ง (การดำเนินคอร์ดจากคอร์ดหนึ่ง ไปยังอีกคอร์ดหนึ่ง) ในขณะที่นักร้อง นักเล่นเครื่องเป่าลมไม้หรือนักไวโอลินจะคิดถึงดนตรีในลักษณะที่ เป็นระนาบ (แนวทำนองและแนวประสาน ) มากกว่า
การมองดนตรีทั้งสองวิธีดังกล่าวต่างมีความสำคัญ เราจึงต้องเรียนรู้ความแตกต่างของทั้งสองมุมมอง และรู้จักคิดในแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาตนไปสู่การเป็นนักดนตรีที่ประสบความสำเร็จ
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ เราต้องเล่นดนตรีอย่างซื่อสัตย์กับตัวเอง สร้างสรรค์เสียงดนตรีให้ออกมา จากใจของเรา การเล่นดนตรีคือการพูดสื่อสาร การเล่นดนตรีที่ปราศจากความเป็นตนเองจะทำให้ผู้ชมรู้สึกและ สัมผัสได้ซึ่งก็จะไม่ต่างอะไรไปจากการพูดโกหกที่คนฟังจับผิดได้
การเล่นดนตรีเป็นสื่อสะท้อนความเป็นตัวตนของเราและนั่นคือความมหัศจรรย์ของดนตรี!


Amazing medical developments

Amazing medical developments

During my recent trip to Europe I stopped over at my house in the Black Forest near the Swiss-French borders, a truly beautiful part of the world. I was on my way to perform a concert to celebrate the 7th cycle (84th) birthday of His Majesty King Bhumibol of Thailand at London’s famed Bloomsbury Theater, a great honour given to me by the Royal Thai Embassy in the UK.

Unexpectedly, just five days before the concert I started suffering from a cholecystitis, a condition which carries incredibly horrendous pains. Fortunately, a dear doctor friend of mine realized the symptoms quickly and correctly and immediately sent me into the capable hands of one of Germany’s most gifted surgeons in Freiburg who not only freed me of my horrors of having an operation but perhaps also saved my life by removing an almost perforated gallbladder via a so-called “key-hole surgery” also known as micro surgery.

To my absolute amazement, four hours after the operation I was having tea at my little hospital suite and only two days later I went back home to travel on to London the following day and in time for my concert.

Remembering the days when such an operation put people into hospital for weeks I felt that western medicine had made giant steps forward. It certainly saved me from having to cancel an extremely important concert and I am most grateful for that.
December 2016
August 2016
ลิขสิทธิ์ © 2014-2017 บริษัท เอเซียมิวสิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - #‎เอเอ็มไอออนไลน์ ติดต่อ